Serbia-touroperatorSerbia-touroperator

Spomen park „Kragujevački oktobar“

Spomen park

Spomen park „Kragujevački oktobar“

Prostire se na prostoru gde su pripadnici okupacionih nemačkih snaga tokom II svetskog rata 21. oktobra 1941. godine streljali nekoliko hiljada Kragujevčana, muškaraca, žena i dece. Povod za streljanje u bili su nemački gubici u borbi sa oslobodilačkim pokretom na putu Kragujevac – Gornji Milanovac. U spomen na žrtve streljanja, čitav prostor Šumarica je pretvoren u Spomen park, koji se prostire na 352 hektara. Spomen park „Kragujevački oktobar“ osnovan je 1953. godine i u njemu se, kraj Spomenika streljanim đacima i profesorima svake godine održava manifestacija „Veliki školski čas“. Kroz ovaj Memorijalni kompleks vodi kružni put dug sedam kilometara, a posetioci mogu da vide lokacije na kojima se nalazi 30 masovnih grobnica, od kojih je deset humki umetnički oblikovano. Najpoznatije su:

„Spomenik bola i prkosa“, Ante Gržetić, 1959.

„Spomenik streljanim đacima i profesorima“, Miodrag Živković, 1963.

„Sto za jednog“, Nandor Glid, 1980.