Serbia-touroperatorSerbia-touroperator

Sava

Sava

Reka Sava nastaje u Sloveniji, protiče kroz Zagreb, dobrim delom predstavlja granicu između BIH i Hrvatske i uliva se u Dunav U Beogradu. Sa dužinom toka od 940 km jedna je od najvećih reka u ovom delu Evrope. Sa obeleženim plovnim putem predstavlja veoma bitan koridor za transport robe i putnika koji povezuje čitav region sa plovnim putem Dunava. Sava kroz Srbiju,  je mirna ravničarska reka, okružena ogromnim šumskim prostranstvima. Uz njene obale nalazi se i više zaštićenih parkova prirode, močvara, plavnih područja i mrtvaja, od kojih su najpoznatiji Specijalni rezervat prirode Obedska bara i Specijalni rezervat prirode Zasavica.

Sava je izuzetno značajna za Beograd. Najposećeniji i po mnogima najlepši deo obale reke Save je upravo u Beogradu u blizini ušća u Dunav. Činjenica da je tok reke miran, omogućio je izgradnju splavova, restorana i kućica za odmor na reci pa je omiljena destinacija za odmor lokalnih meštana ali i turista i nautičara. Krstarenje Savom do ušća sa Dunavom je jedan od najboljih načina za opuštanje i upoznavanje Beograda iz „druge“ perspektive. Čuveno jezero, Ada Ciganlija, nastalo je uz beogradsku obalu Save i puni se vodom iz ove reke. Predstavlja najpopularnije izletište, posebno u letnjim mesecima pa je često zovu „beogradsko more“.